GOHAR ENERGY SIRJAN Co.

بهره برداری از بلوک اول نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان

به موجب قرارداد فی مابین با شرکت گروه مپنا بلوک 500 مگاواتی مشتمل بر دو واحد گازی MAP2+ و یک واحد در مهر ماه 1392 به شرکت گروه مپنا ابلاغ  و احداث شده است.

واحد های گازی در تاریخ 1395/09/01 سنکرون ، در تاریخ 1395/10/14 تحویل موقت و در تاریخ 1398/11/29 تحویل قطعی شده اند، همچنین واحد بخار بلوک یک در تاریخ 1398/04/22 سنکرون و در تاریخ 1398/09/26 تحویل موقت شده است.

از سال 1395 واحدهای گازی مربوطه و پس از سنکرون واحد بخار در تیر ماه 1398 بلوک کامل سیکل ترکیبی در حال بهره برداری می باشد.

اخبار مرتبط