گالری تصاویر

نیروگاه گهران سیرجان

نیروگاه گهران سیرجان

اجرای خطوط برق رسانی 230 کیلو ولت

اجرای خطوط برق رسانی 230 کیلو ولت

اجرای خطوط برق رسانی 400 کیلو ولت

اجرای خطوط برق رسانی 400 کیلو ولت

پست 400 به 230 نیروگاه گهران

پست 400 به 230 نیروگاه گهران

پروژه های آب و فاضلاب

پروژه های آب و فاضلاب

طرح جامع گاز رسانی به مجتمع گل گهر

طرح جامع گاز رسانی به مجتمع گل گهر

پست 400 به 33 کیلوولت شرکت جهان فولاد سیرجان

پست 400 به 33 کیلوولت شرکت جهان فولاد سیرجان