GOHAR ENERGY SIRJAN Co.

بازدید معاونین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از پروژه بلوک دوم نیروگاهی سیکل ترکیبی گهر انرژی سیرجان

صبح دیروز مهندس رفیعیان معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ، مهندس نبوی معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مهندس عبدالهی معاون فنی و مهندسی گل گهر با همراهی برخی از اعضا هییت مدیره شرکت گهر انرژی ، مدیرعامل شرکت گهر انرژی و مدیرعامل پروژه از بلوک دوم نیروگاهی سیکل ترکیبی گهر انرژی سیرجان بازدید نمودند.
در این بازدید مدیران پروژه گزارشی از میزان پیشرفت ، برنامه زمانبندی تکمیل پروژه ، تجهیزات باقیمانده و زمان اتمام پروژه را ارائه نمودند.فاز اول پروژه بلوک دوم تا پایان سال جاری و فاز دوم گازی این پروژه نیز در ابتدای سال 1403 به بهره برداری خواهد رسید.
همچنین در پایان بازدید ، جلسه ای با حضور برخی معاونین شرکت گل گهر، مدیران شرکت گهر انرژی و عوامل پروژه برگزار و مشکلات و چالشهای پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار مرتبط