GOHAR ENERGY SIRJAN Co.

بازدید مدیرکل دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از شرکت گهر انرژی

عصر دیروز مدیرکل دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها با همراهی مدیرعامل شرکت گهر انرژی از واحدهای بهره برداری و پروژه های توسعه ای شرکت گهر انرژی بازدید کردند.

اخبار مرتبط