آدرس دفتر مرکزی

 • تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، خیابان بیدار، پلاک 9 کدپستی: 1964914415

 • 26232873(9821+) & 26232904(9821+)

 • فکس: 26292047(9821+)

 • info@ges.co.ir

 • support@ges.co.ir

 • https://goo.gl/maps/eRVMgAMhDpQcsMXQ8

آدرس نیروگاه

 • سیرجان - کیلومتر 50 جاده سیرجان نیریز منطقه صنعتی و معدنی گل گهر - نیروگاه سیکل ترکیبی گهران

 • info@ges.co.ir

 • support@ges.co.ir

 • https://goo.gl/maps/HGEudDV7cjvr6nKV7

فرم تماس

 • 5 + 10 =