درباره ما

معرفی شرکت گهر انرژی سیرجان

شركت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) در تاريخ 10مردادسال 1388 تحت شماره 2616 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سیرجان به ثبت رسيده ومحل اصلی شرکت واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان به شیراز(مجتمع معدنی وصنعتی گل گهر) می باشد.

اهم فعالیت های شرکت:

موضوع فعالیتهای عمده و اصلی به شرح زیر می باشد:

 –  تاسیس و احداث نیروگاههای برق

–  احداث و اجرای پروژه های خطوط برق و گاز و آب

 

سرمایه شرکت:

سرمايه شركت دربدو تاسیس درسال 1388 به مبلغ 100 ميليارد ریال و در حال حاضر به 4500 میلیار ریال افزایش یافته است.