GOHAR ENERGY SIRJAN Co.

برگزاری کارگاه آموزشی: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

شرکت گهر انرژی سیرجان صبح امروز کارگاه آموزشی ( مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی ) با حضور آقای دکتر صیقلی ویژه مدیران و کارکنان شرکت گهر انرژی و شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا را در سالن اجتماعات گهر پارک برگزار نمود.
در این کارگاه یک روزه مباحث مدیریت مالی ، تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، برنامه ریزی مالی ، بودجه بندی و مدیریت سرمایه ارائه گردید.

اخبار مرتبط